Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1144 / 2/7/2024 Частна общинска собственост Пещера Местност: ул. "Иглика", кв. Луковица
• Поземлен имот (681 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл. 12, ал.5 от ЗОС;
1143 / 2/7/2024 Частна общинска собственост Пещера Местност: местност "Копривец"
• Поземлен имот (264 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
1142 / 1/11/2024 Частна общинска собственост Пещера Местност: кв. Луковица
• Поземлен имот (303 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
1141 / 1/11/2024 Частна общинска собственост Радилово Улица: "Тодор Банчев" № 46
• Поземлен имот (694 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
1140 / 1/10/2024 Частна общинска собственост Радилово Местност: ул. "Георги Ангелиев" № 74
• Поземлен имот (550 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;